تبلیغات
خنده و خنده و خنده - ...

خنده و خنده و خنده

تنها یک لبخند تو برای ما، یعنی برآورده شدن آرزوهایمان...پس بخند....:D

...
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺻـــﻒ ﺑـﻮﺩﻥ
ﻗـــﻀـــﯿـــﻪ ﺭﻭ ﺟــﻮﯾـــﺎ ﺷﺪﻡ .
.
.
.
.
.
.
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻪ !

از بازار ارزونتر میده!!خیلی کیفیتش خوبه:دی

ﺗﻮ ﺭﻭﺣﻪ ﻫﺮچی ﻣﻨﺤﺮﻓﻪ !!!!![ سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391 ] [ 02:40 بعد از ظهر ] [ نازنین ] [ نظرات() ]